Hemsida för tysta spår Banverket

Banverket hävdar att alla tillstånd är klara men i miljömål M3980-09 ska Banverket försöka förklara att Citybanan är miljömässigt fördelaktig framför Tysta Spår
. Citybanan vs Tysta Spår Nu sker svar på Banverkets och alla remissinstansernas yttrande över Miljödomstolens deldom. I morgon börjar seklets största miljömål. Frågan som vi ställer är varför Banverkets jurister inte vill pröva helheten, vägrar att Miljökonsekvensbeskriva alternativ och anser det onödigt att pröva miljöfarlig verksamhet. Nytt är och nya förhoppningar. Dax att göra verklighet av mer miljövänliga och klimatsmarta spårval - Tysta Spår.

Miljööverdomstolen avslår klagan

Miljööverdomstolen har nu fattat sitt beslut att avvisar yrkandet miljökonsekvenser för alternativ till Citybanan ska redovisas. Tysta Spår.

Citybanan håller tempot trots överklagande

Banverket fortsätter arbeten som om inget har hänt. påverkar verkligen inte Citybanan grundvattnet mer än ett Ytspår? Nittiofyra (94) sakägare överklagar Citybanan Nu har Banverkets miljöansökan överklagas av 94 sakägare. Kommer verkligen Citybanan att kunna visa sig mer miljövänlig än Tysta Spår? Miljööverdomstolen