Slussen Stockholm

Knutpunkt slussen

Uppdaterad 2021-02-10

Förslaget utgår från individers behov, hänsyn till miljön och möjlighet till samordning med andra projekt i området. Det som främst skiljer detta förslag från andra förslag är att tanken går utanför ramarna med följande stora avvikelser:

Nya Slussen i Stockholm

Att ett förslag som får minst röster av folket kan knappast kallas demokrati. Vinnaren avvaktar tills vansinnet är stoppat!! Efter att sålt bort byggrätter framför glashuset till Atrium Ljungberg har staden slipade jurister lyckats övertyga Mark & Miljööverdomstolen att avslå tidigare överklagande och ändra första instansens dom så att detaljplanen för "jumbo" förslaget ska kunna vinna laga kraft. Dessvärre har Miljödomstolen avslagit Bussterminalen, pengarna börjar tryta och Vattendomen är ännu osäker. Den egentliga vinnaren ovan har folket redan utsett!!! Många slåss nu för att förverkliga delar av förslaget där det ena storföretaget efter det andra lämnar liknande förslag för Österleden och Tunnelbana Blå linje till Nacka.

Se slussen bilder live